Sigortalıların Yıllık İzin Hakları Hakkında Bilinmesi GerekenlerSigortalı çalışıyorum kaç gün yıllık izin hakkım var? Yıllık izin hakkı kaça bölünerek kullanılabilir? Yıllık izne hafta sonu dahil mi? SSK kapsamında yıllık izin hakkı  ne zaman başlar? Yıllık izin hakkı kaç gündür?

Sigortalıların analık izin hakları ve yarı zamanlı çalışma hakları konusunda daha önce “Sigortalıların Analık ve Süt İzin Hakları” konulu yazımızda detaylı bilgi vermiştik. Bu yazımızda ise yıllık izin hakları konusunda bilgi sunmaya çalışacağız.

Kanunun sigortalılara tanımış olduğu en önemli haklardan birisi yıllık izin hakkıdır. Yıllık izinlerin kullanım şekli, süresi gibi yıllık izin hakkında merak edilen tüm soruların cevabını yazımız ekinde bulabilirsiniz. Sigortalıların Yıllık İzin Hakları Kaç Gündür?

4857 Sayılı iş kanununa göre;

 • Hizmet süresi 1 yıl ile 5 yıla kadar olanlara 14 günden az,
 • Çalışma süresi 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden az,
 • Çalışma süresi 15 yıl ve daha fazla olanlara ise 26 günden az yıllık izin verilemez.

***Yukarıdaki süreler yer altında çalışan sigortalılar için 4 ‘er gün arttırımlı olarak kullandırılmalı.

***18 yaşından küçük sigortalılar ile 50 yaş üzeri sigortalıların yıllık izin süresi 20 günden az olamaz.

***Yukarıdaki süreler sözleşmeler ile uzatılabilir.

Sigortalıların Yıllık İzin Hakkı Elde Edebilmesi İçin En az Kaç Gün Çalışmış Olması gerekir?

Sigortalıların yıllık izin hakkı elde edebilmesi için deneme süresi dahil en az 1 yıl çalışmış olması gerekir.

Çalışma Süresi Bir Yıldan Az Olan Sigortalılara Yıllık İzin Verilebilir mi?

ssk-sgk-yillik-izin-hakkiÇalışma süresi 1 yıldan az olan ama yıllık izin ihtiyacı gerekli olan sigortalı için işveren yıllık iznini erken kullandırabilir. Ama bunun için sigortalıdan taahhüt alması yani işten 1 yılını tamamlamadan erken ayrılması halinde kullandığı yıllık izin sürelerine ait ücretleri işverene iade edeceğini beyan etmesi gerekir.

Bir İşverene Bağlı Farklı İşyerlerinde Çalışan Sigortalılar İçin Yıllık İzin Hesabı Nasıl Yapılır?

Farklı işyerlerindeki çalışmaların hepsi tek çalışma olarak hesap edilir.

Yıllık İzin Hakkı Elde Etmede Çalışma Süresi Olarak Kabul Edilen Süreler

Aşağıdaki süreler yıllık izin hesabında çalışılan süre olarak değerlendirilir.

 • Raporlu süreler,
 • Kadın sigortalıların doğum öncesi ve sonrası izin süreleri,
 • Askerlik süreleri,(Askerlikten sonra yeniden işe başlamış olması şartı ile)
 • Zorlayıcı sebeplerden ötürü sigortalının çalışmadığı ve boşta geçen en fazla 15 günlük süre,
 • Hafta tatilleri, genel tatil günleri ve ulusal bayram günleri,
 • Röntgende çalışanların pazar günü haricinde kendilerine verilen yarım günlük izinler,
 • İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler.

Sigortalı Yıllık İzin Hakkından Vazgeçip Parasını Alabilir mi?

Yıllık izin hakkından vazgeçilemez. Dolayısıyla işverenlerin sigortalılara para vererek yıllık izni kullandırmama uygulaması yasal değildir.

İşveren Tarafından Verilen Ücretli, Ücretsiz İzinler, Dinlenme İzinleri ve ya Hastalık İzinleri Yıllık İzin Sürelerinden Düşülebilir mi?

Bu süreler yıllık izin sürelerinden düşülemez.

Hafta Sonu Tatili, Bayram Tatili, Ulusal Bayram Tatilleri Yıllık İzin Sürelerine Dahil mi?

Bu süreler yıllık izin sürelerine dahil edilmez. Ekstra izin olarak yıllık izin sonuna aktarılmış olur.

Yıllık İznini İşyerinin Bulunduğu Şehirden Farklı Bir Şehirde Geçirecekler İşveren Yol İzni Vermek Zorunda mıdır?

İşverenler yıllık iznini bulunduğu şehirden başka bir şehirde geçirecek sigortalılara talepleri halinde 4 güne kadar yol izni vermek zorundadır.

İşveren Yıllık İzne Ayrılacak Sigortalıya Maaş Ödemek Zorunda mıdır?

İşveren yıllık izne ayrılan sigortalıların maaşlarını peşin olarak ya da avans olarak ödemek zorundadır.

Sigortalı Yıllık İzindeyken Çalışabilir mi, Eğer Çalıştığı Tespit Edilirse Ne Olur?

Sigortalılın yıllık izin süresi boyunca başka işyerinde çalışma hakkı yoktur. Eğer çalıştığı işverenince tespit edilirse işveren yıllık izin süreleri için sigortalılara ödediği paranın iadesini talep edebilir.

İşten Ayrılan Sigortalıların Kullanmadıkları Yıllık İzinlere Ait Ücretler Kendilerine Ödenmek Zorunda mı?

İşveren iş sözleşmesini feshettiği sigortalıların kullanmadıkları yıllık izinlerine ait ücretlerini iş sözleşmesinin fesih tarihinde geçerli ücretler üzerinde ödemek zorundadır.

Yıllık İzindeki Sigortalıların SSK SGK Primleri Yatar mı?

Yıllık izne ayrılan sigortalıların yıllık izinde iş kazası ve meslek hastalığı primleri hariç tüm SGK primleri yatar.

Yıllık İzin En Fazla Kaça Bölünerek Kullanılabilir?Yıllık iznin bir kısmı 10 günden az olmamak koşulu ile kalan kısmı istenilen kadar bölünebilir.

***KONUYLA İLGİLİ TÜM SORULARINIZI LÜTFEN AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜNDEN SORUNUZ***

YORUMUNUZ

 1. Geri bildirim: Yıllık İzin Süreleri 2018  | SGK ve Çalışma Rehberi | SGK ve Çalışma Rehberi

 2. 18 aydır sigortalı çalışıyorum. İşten ayrılcam Evlilik tazminatı almak istiyorum son ay brüt maaşım 1.500 tl sadece brüt maaş mı,tazminat hesaplamasına dahil ediliyor?
  Çünkü ek gelir olarak heray 250 lira civarı yol masrafı,300 tl tutarında da yemek kartı hakkımız var.ayrıca baģzı aylar da 150 lira prim alabiliyoruz bazen. Bunlardan tazminat a dahil olabilcek olan da var mı?

  • Merhaba. Evet tazminat brüt maaş üzerinden hesaplanıyor. Onlar brüt kazancınıza dahil edilmiyordur büyük bir ihtimalle.

 3. Kısmi sözleşmelerle 1 yıl devam eden işte,işveren işyerini son 3 aylık yaptığı sözleşme sonunda iş bittiği için işyerini kapatması halinde işci kullanamadığı izinlerin parasını talep edebilir mi?

  • Merhaba. Sorunuzu tam olarak anlayamadım!