SGK Eksik Gün Nedenleri ve SGK Eksik Gün BildirimiSGK Eksik gün bildirimi nedir? Eksik gün bildirimi ne zaman ve nereye yapılır? Eksik gün nedenleri ? SGK eksik gün kodlari ?eksik gün bildirimi 2018 ? eksik gün bildirimi kaç kişiye kadar verilir 2018? Eksik gün bildirim formu ? Eksik gün bildirimi son günü ne zaman ? eksik gün bildirimi kodları ! Hizmet dökümünde eksik gün ne demek ? Detaylar haberimizde. 

Bildiğiniz üzere ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalı için 30 günden eksik çalışma sebebinin eksik gün nedeninin gösteren  eksik gün formu ve eki  ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir. Kimlerin eksik gün bildirimi yapması gerektiği ve hangi eksik gün kodları için sgk eksik gün bildirim formu verilmesi gerektiği hususu en son 5 Aralık 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelikle yeniden belirlenmiştir. Yönetmelikle birlikte 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren eksik gün bildirimlerinde değişiklik olmuştu. Buna göre güncel sgk eksik gün kodları ve sgk eksik gün bildirimi yapılması gereken durumkar şunlardır. 

SGK Eksik gün bildirimi nedir, kimlerin eksik gün bildirimi yapması gerekir?

Bildiğiniz gibi yanınızda çalışan sigortalının prim günü, hizmet bilgisi ve çalışma gün sayısını içeren aylık prim ve hizmet belgesini her ayın 30’una kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda bildirmek zorundasınız.Örnek: 2018/Ocak ayında çalışan sigortalınızın aylık prim ve hizmet belgesini 23.02.2018 tarihine kadar vermeniz gerekir.

Eğer yanınızda çalışan kişi ayın bazı günlerinde çeşitli sebeplerle devamsızlık yaptıysa ya da ay içerisinde 30 günden az çalıştıysa ve işyerinizde çalışan sayısı 10 kişiden az ise yine takip eden ayın 23’üne kadar bu sigortalının eksik çalıştığı gün sayısı ile eksik gün nedenini bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne elden ya da posta yolu ile ve SGK EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU ile göndermeniz gerekmektedir. İşte yapılan bu işlem eksik gün bildirimi olarak tanımlanmaktadır.

Örnek: 2018/0cak ayında bir çalışanınız hastalıktan dolayı 10 gün rapor aldı diyelim. Bu durumda sizin 23.02.2018 tarihine kadar eksik gün nedeni ile eksik gün sayısını EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU ile SGK’ya bildirmeniz gerekmektedir.

Çalıştığı gün sayısını aylık prim ve hizmet belgesinde 21 gün, eksik gün sayısını da 10 gün olarak bildirmeniz gerekir. Eksik gün sebebi ise “01-istirahat kodu” olacak.

Eksik gün bildirimi nasıl yapılır ?

Eksik gün bildirimi yapmanız gerekiyorsa her ay için bildirimi eksik gün bildirimi formu ve eksik gün nedenini gösteren belge  ile takip eden ayın 23’üne kadar bağlı bulunduğunuz SGK’ya;

 • Elden ya da posta yolu ile göndermeniz gerekiyor.

⇒⇒SGK EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU İNDİR

Güncel SGK Eksik gün nedenleri/kodları

En güncel haliyle SGK eksik gün nedenleri ile ssk hizmet dökümü eksik gün nedenleri şunlardır;

1-İstirahat

3-Disiplin cezası

4-Gözaltına alınma

5-Tutukluluk

6-Kısmi istihdam

7-Puantaj kayıtları

8-Grev

9-Lokavt

10-Genel hayatı etkileyen olaylar

11-Doğal afet

12- Birden fazla (eksik gün sebebi birden fazla ise bu kodla bildirmeniz gerekir. Hem hastalıktan raporlu olması hem de kısmi istihdam olması gibi )

13-Diğer

15-Devamsızlık

16-Fesih tarihinde çalışmamış

17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

18-Kısa çalışma ödeneği

19-Ücretsiz doğum izni

20-Ücretsiz yol izni

21-Diğer ücretsiz izin

22-5434 SK ek 76, gm 192

Eksik gün bildirim formunu vermeyi unuttum cezası var mı?

Eğer 10 kişiden az çalışanınız varsa ve ay içinde 30 günden az çalışan sigortalınızın eksik çalışma nedenini takip eden ayın 23’üne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmezseniz Kurum size ceza uygulayabilir. Burada bir kaç tane seçeneğiniz vardır.

 • Son yönetmelik değişikliği ile birlikte eğer eksik gün sebebi hastalık raporu, noter onaylı sözleşme, resmi yazı gibi sonradan düzenlenebilir nitelikte olmayan bir belge ise geç bile olsa eksik gün bildirimini yapabilirsiniz. Sonradan düzenlenebilir bir belge niteliği taşımıyorsa yani belirttiğimiz belgelerden birisi değilse bu durumda SGK sizden eksik gün bildirimini isteyemeyecektir
 • Ancak eksik gün sebebi puantaj kaydı gibi sonradan düzenlenebilir bir belge niteliğinde ise bu durumda SGK eksik gün bildirimini geç yapmanızdan dolayı bunu işleme almaz. Sizden ilgili dönem için ek aylık prim ve hizmet belgesi talep eder. Bu durumda asıl bildirge için sigortalı başına brüt asgari ücretin 1/5’i, ek bildirge için ise sigortalı başına brüt asgari ücretin 1/8’i oranında size idari para cezası uygular. Ayrıca eksik bildirilen günlerin prim tahakkunu da yapar ve sizden primleri de gecikme zammı ve faizi ile birlikte geri ister.

01 Ocak 2018 tarihinden itibaren sgk eksik gün bildiriminde yapılan değişiklikler nelerdir?

5 Aralık 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelikle eksik gün bildiriminde 2018 yılında değişiklikler olacak. 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni uygulama ile;

Eğer çalışanınız ay içerisinde aşağıda belirtilen sebeplerden birisi ile 30 günden az çalıştıysa bu çalışan için eksik gün bildirimi yapmanıza gerek yoktur. 

 • Sigortalının istirahat diğer ismi ile geçici iş göremezlik raporu alması,
 • Sigortalının göz altına alınması ya da tutuklanması gerekçesi ile 30 günden az çalışması,
 • Kısa çalışma ödeneği alan sigortalılar,
 • Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği varsa bu sigortalılar için,
 • Yarım çalışma ödeneğinden yararlanan çalışanlar,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP üzerinden alınan sözleşmelere istinaden ay içerisinde kısmi süreli çalışanlar,
 • Sonradan düzenlenebilir niteliğinde olmayan benzer nitelikteki belgeler,

varsa çalışan için eksik gün bildirim formu vermenize gerek yoktur. Bunlara ilişkin belgeleri 10 yıl süre ile saklamanız ve SGK’nın talep etmesi halinde ibraz etmeniz gerekmektedir. 

Eğer çalışanınız aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı ay içerisinde 30 günden az çalışıyorsa bu durumda SGK eksik gün bildirimi yapmak zorundasınız. 

 • Ücretsiz ya da aylıksız izinde olan çalışanlar,
 • Kısmi süreli iş sözleşmesi (noter onaylılar hariç. Noter onaylı ise eksik gün bildirim zorunluluğu yok)
 • Puantaj kaydına göre eksik günle bildirilenler,
 • Devamsızlık belgeleri,
 • İş sözleşmesinin fesih tarihinde çalışmadığına dair belge.

Yukarıda belirtilen sebeple ile çalışanınız ay içerisinde 30 günden az çalışıyor ise bu durumda eksik gün bildirimi yapmanız zorunlu.

Eksik gün bildirimi 10 kişi altında çalışanı olan işyerleri için zorunlu mu?

Yukarıda belirtilen nedenlerden birisi ile eksik çalışıyorsa 10 kişiden az çalışanı olan işyerleri eksik gün bildirimi yapmaya zorunludur. eksik gün bildirimi 10 kişiden fazla çalışanı olanlar için zorunlu değildir.

Eksik gün genelgesi hangisidir?

Eksik gün bildirim işlemleri Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ne göre belirlenmektedir.

Bazı önemli eksik gün bildirim nedenleri ve sgk eksik gün nedenleri açıklamaları şu şekilde;

Eksik gün nedeni düzeltmesi yapılır mı?

Hatalı yapmış olduğunuz eksik gün bildirimini düzeltme gerekçenizi anlatan bir dilekçe ve yeni eksik gün bildirim formu ile SGK’ya bildirerek düzelttirebilirsiniz.

Eksik gün nedeni 21 nedir?

21 eksik gün kodu ücretsiz izinde olan ve ay içerisinde 30 günden az çalışanın eksik çalışma sebebini gösteren eksik gün bildirim kodudur. Sgk 21 kodu ile eksik çalışan sigortalı için işverenin 10 dan az çalışanı varsa SGK’ya eksik gün bildirimi yapması zorunludur.

SGK eksik gün nedeni 13 nedir?

sgk eksik gün nedenleri 13 yönetmelikte belirtilmeyen eksik gün nedenlerinden birisi ile 30 günden az çalışan sigortalı için SGK’ya eksik gün bildiriminde kullanılan sgk eksik gün kodlarindan birisidir. Eksik gün nedeni 13 diğer nedenler ile eksik gün bildirimi yapması gereken işverenin eğer işyerinde çalışan sayısı 10 dan az ise eksik gün bildirimini yapması zorunludur.

Eksik gün nedeni 1 nedir?

Sgk eksik gün nedeni “1” istirahat kodu ay içerisinde geçici iş göremezlik raporu diğer ismi ile hastalık, meslek hastalığı, iş kazası ya da doğum sebebiyle rapor alanların 30 günden az çalışma sebebinin SGK’ya bildirilmesini sağlayan eksik gün kodudur. İstirahat sebebiyle eksik günle çalışan sigortalı için 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle eksik gün bildirim zorunluluğu kaldırılmıştır.

SGK eksik gün nedeni 7 nedir?

07 eksik gün nedeni ay içerisinde 30 günden az olarak puantaja tabi çalışan sigortalı için sgk hizmet listesinde eksik günle bildirimi sağlayan eksik gün kodudur. Puantaj kaydına tabi olarak ay içerisinde 30 günden az bildirilen çalışan için işyerinde çalışan sayısı 10’dan az ise yapılması zorunludur.

Eksik gün nedeni puantaj kayıtları nedir ?

Puantaj cetveli saat usülü, gündelikçi v.s. çalışan işçi için günlük olarak tutulan ve ay sonunda işçi ve işveren tarafından imzalanması gereken bir cetveldir. Bu cetvelde işçinin ay içerisinde çalıştığı günler ya da günde kaç saat çalıştığı tek tek işaretlenir. Ay bittiğinde gün bildirimi bu puantaj cetveline göre yapılır.

Gün içerinde belli bir saat karşılığı çalışanlar için bildirilecek gün sayısı 4857 sayılı iş kanununa göre belirlenir. İş kanununa göre günlük çalışma süresi 7,5 saattir. Buna göre ay içerisinde 75  saat çalışan bir sigortalının o ay için SGK’ya hizmeti 10 gün bildirilmeli ayın geri kalan günleri için ise eksik gün bildirimi yapılması gerekmektedir.

Puantaj cetveli örneği şu şekildedir;

puantaj cetveli 2018

puantaj cetveli 2018

Eksik gün nedeni 12 nedir?

eksik gün nedeni 12 ne demek sorusu özellikle çalışanların bize en çok sorduğu soruların başında gelmekte. Ay içerisinde birden fazla sebeple 30 günden az çalışanlar için kullanılan sgk eksik gün bildirim kodudur. Örneğin ay içerisinde işçi hem raporlu hem de devamsızlığı varsa bu durumda “12-diğer nedenler” eksik gün kodu ile SGK’ya bildirim yapılması gerekir.

Eksik gün nedeni 15 nedir?

Ay içerisinde devamsızlık gerekçesi ile 30 günden az çalışan işçi için 30 günden az bildirilme sebebini gösteren eksik gün bildirim kodudur.

Eksik gün nedeni 6 nedir?

Kısmi süreli yani part time olarak 30 günden az çalışanların SGK’ya eksik günle bildirim nedenidir. Bu koda tabi olarak çalışanlar her ayın hizmetini takip eden ayın sonuna kadar talep etmeleri halinde isteğe bağlı ödeyerek 30 güne tamamlayabilir.

eksik gün nedeni 2 nedir?

Bu kod artık kullanılmamaktadır. Daha önce ücretsiz/aylıksız izinde olan çalışan için kullanılmaktaydı. Şu anda ücretsiz izinli için eksik gün 21 kodu kullanılıyor.Eksik gün nedeni 19 nedir?

Ücretsiz doğum izninde olanların ay içerisinde 30 günden az çalışmasını gösteren eksik gün bildirim nedenidir.

***KONUYLA İLGİLİ TÜM SORULARINIZI AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜNDEN SORABİLİRSİNİZ***

YORUMUNUZ

 1. eşimin doğum sebebiyle aldığı uzun süreli doğum öncesi ve doğum sonrası raporu istirahat olarak bildirilmiş.. bu doğru mu..işsizlik maaşına engel teşkil eder mi.. bu makalede istirahat eksik gün sebebi 30 günden az olan çalışmalar için bildirilmeli diye yazdığı için soruyorum…

 2. Merhaba sağlık nedenlerimden dolayı işten 15.03.2018 tarihinde ayrıldım ancak muhasebeci 22.03.2018 tarihinde çıkışımı yapmış ve SGK süremi 15 gün gösterip 12 kodla birden fazla eksik gün olarak belirtilmiş ayrıca işsizlik kodum yanlış yapılmış olduğundan işsizlik ödeneği başvurumu red cevabı geldi sonrasında şirket idari para cezası almamak için bağlı bulunduğum işkura işsizlik kod değişikliği için dilekçe kıdem tazminatı icmal bordrosu ,ihbar olmadığı için şirkete bildirmiş olduğum ihbar yazısı ile başvurdum işsizlik kodum değiştirildi ancak çıkış tarihimin aradaki 7 günün sebebini sordu ( son 5 yıl film iken sırf bu yüzden maaş bağlanamayacağını söylediler)muhasebeci hatası olduğunu bildirdim şirketin bu sebebin dilekçe olarak yazılması ve bildirilmesi halinde işsizliğimin bağlanacağını bildirdiler mali müşavirimiz bu şekilde büyük sıkıntı yapamayacaklarını söylüyorlar ben büyük bir ameliyat geçirdim ve şuan sağlık nedeniyle çalışamıyorum işsizlik de alamıyorum , mali müşavirimizin bu 7 günle ilgili kendi hataları olduğunu bildirmeleri onlara sıkıntı yaratır mı? idari para cezası alırlar mı? İşkura nasıl bir dilekçe yazmaları gerekiyor ? Mağdurum ne yapmam gerekir?

 3. Mrhb Hocam eşim kurumda raporlu yerine çalışıyordu.Çalıştıgı taşeron firma hem girdi çıktı yapmış hemde 21 koduyla ücretsiz izinde bildirim sizce doğrumu.Girdi çıktı yapıp 21 kodu göstermesi izinde mi yoksa çıkış mı oluyor.

 4. Merhaba,
  İşe giriş bildirgesinde kısmi zamanlı gösterilmiş bir personel, giriş tarihi itibari ili hiç çalışmıyor ve eksik gün bildiriminde bu durum puantaj kaydı olarak gösteriliyorsa ve puantaj işçi ve işverence imzalı ise kısmi süreli kodla eksik gün bildirilmemesinin herhangi bir ipc uygulaması var mıdır?

 5. Merhaba,
  Part-time çalışan biri üstüne birde KASIM ayında rapor alıyor. Eksik gün nedeni 12-BİRDEN FAZLA seçilmiştir. buraya kadar herşey doğru
  Fakat aralık ayında olması gereken KISMİ İSTİHDAM iken Birden Fazla olarak kalmış. Ek-10 da Birden fazla olarak verilmiş. SGK dan dilekçe geldi. Sadece neden yanlış tutar gün herşey doğru Ne yapılması gerekir? Dilekçeyle halledilebilir mi? Cezası var mıdır?

 6. Merhaba,
  Bina yöneticisi olarak mali müşaviri tutmadan yola çıktım ve bilgi eksikliğinden, E-bildirge dışında EK10 eksik gün formu vermemişim, burdan doğan idari para cezası kabulümdür, yalnız kabullenmekte zorlandığım konu ve sorum şu: her ay için benden istenilen EK10 formunun dönütü niye her ay veya takip eden ay yapılmıyor, örneğin 1. ay’da yapmış olduğum hata için idari para cezam 2. ay’da tebliğ edilse sizce sonraki aylarda aynı hatayı yaparmıyım (4 ay sonra bildiriliyor), bu 1 yıl sonrada olabilirdi.
  teşekkürler.

  • Merhaba. Her ildeki SGK nın iş yoğunluğu çalışma düzeni çalışan sayısına göre değişiklik gösterir. İşveren olarak yükümlülüklerinizi yerine getirmekle mükellefsiniz. Bu yüzden SGK nın size İPC yi nezaman gönderdiğinin bir önemi yok. bu konuda itirazınız kurumca kabul edilmeyecektir. En iyi çözüm bir mali müşavir desteği alıp eksiklikleri tamamlamanız olacaktır.

 7. MERHABA
  TAŞIMA İŞİ YAPAN MÜKELLEFİMİN YANINDA ÇALIŞAN PERSONELLERİ 2017/09 AYDAN BU YANA 06 KISMİ İSTİHDAM KODUYLA GÖSTERMEM GEREKİRKEN 21 ÜCRETSİZ İZİNLİ OLARAK BİLDİRMİŞİM BUNUNLA İLGİLİ BİR DÜZELTME YAPMA ŞAHSIM VARMI YARDIMCI OLURSSANIZ ÇOK SEVİNİRİM TEŞEKKÜRLER

  • Merhaba eksik gün nedeni düzeltme için sgk ya giderek müracaat ile düzelttirebilirsiniz.

 8. merhabalar
  10 dan fazla çalışanından kasıt işverenin bir ay içinde işe başlatmış olduğu toplam kişi sayısı mı acaba? Mesela puantaj usulü ile çalışan firmalarda çalışan sayısı 10 kişiyi geçmektedir. Burada da eksik gün bildirimi düzenlenecek mi acaba.

  • Merhaba. Ay olarak verilen aylık prim hizmet belgelerinde 10 kişinin altında çalışan bildiriyorsanız vermeniz gerekir onun dışında vermeniz gerekmemektedir.

 9. merhaba, belediyeye bağlı işletmemizde 2 çalışan görünüyor. Bir çalışanın 1 gün ücretsiz izni sebebiyle eksik günü vardı fakat biz sgk ya form göndermedik. SGK dan aradılar ve cezai işlem uygulanacağını söylediler. Belediye ye bağlı işletme özel işletme sayılıyormuş.Bildiğim kadarıyla resmi kurumlar ve belediyelere ait özel işletmelerde eksik gün bildirimi göndermiyor. Sonradan bir değişiklik mi oldu yoksa bizde bu belgeyi istemeleri yanlış bir uygulama mıdır?

  • Merhaba. Belediyeye bağlı işletmeden kastınız nedir

 10. Bir avukatımız var yeni işe başlayacak. Bir avukat arkadaşımızın yanında 5 gün, başka bir şirkette ise ayda 25 gün çalışacak. Bunu nasıl gösterebiliriz. Eksik gün nedeni olarak her iki sgk dosyasında 6 kodu mu kullanılacak.

  • Merhaba. Eksik gün nedenini 06 dan ziyade 07 puantaj koduna tabi çalışma olarak bildirin. Bir dosyada 5 gün diğer dosyada ise 25 gün olmak üzere ayrı ayrı bildirim yapılması gerekir. Her iki işyerinde sigortalı işe giriş bildirgesinin ayrı ayrı verilmesi gerekir.

 11. Cevabınız için teşekkür ederim. Yalnız bir sorum daha olacak. Maaşlarımız bankaya yatırılıyor. 2015 yılının Şubat ayında sadece 1 aylık sigorta primim Yatan maaşın daha altında eksik bir şekilde yatırılmış. Ancak ben bunu yeni öğrendim. Haklı fesih yapabilir miyim ?

  • Maaşların zamanında ödenmemesi ya da eksik ödenmesi haklı fesih sebebidir ancak buna mahkeme karar verir.İşveren sorun çıkarabilir yani

 12. Merhaba. Bir vakıf üniversitesinde 5 yıldır tam zamanlı akademisyen olarak görev yapıyorum. Geçtiğimiz ay hergün işe devam etmiş olmama rağmen, bazı günler işe 1-2 saat geç gittiğim için, bu saatleri toplayıp hem maaşımdan kesmiş hemde sigortamı Eksik Gün Nedeni-7 koduyla 28 gün olarak göstermiş. Bu durumda hakkımı nasıl arayabilirim? Haklı bir şekilde sözleşmemi feshedebilir miyim ? Teşekkürler

  • Merhaba. Eğer eksik çalışma varsa yapılan işlem doğru. Sözleşme feshi için geçerli bir sebep değil bu

 13. Merhaba inşaat firmasına ait 5 ayrı ssk numarası var .toplamda 150 kişi çalışıyor. fakat aralık ayında açılan bir dosyamızda 3 kişi var ve 2 sinin puantaj kayıtlarına göre eksik günleri var. 23.01.2018 tarihinde eksik gün formu gönderilmedi. 24.01.2018 tarihinde ptt yolu ile gönderilse sorun olur mu? cezası aynı şekilde mi işler?

  • Merhaba. Eksik gün bildirimi için son tarih 23 Ocak’tı. Puantaja göre bildirim olacağından SGK eksik gün bildirimini işleme almaz. Ek bildirge göndermelisiniz belirttiğiniz çalışanlar için.

 14. Kapıcımız 02-18 Aralık 2018 tarihleri arasında hastanede yattı.Aralık ayı E-Bildirgeden tam girmiştik.Rapor getirmediği için SGK ile görüştüğümüzde Asıl Belgeyi iptal edip Ek Bildirge girişi yapın ve Eksik gün sayısı ve nedenini girin gerekli evrkları gönderin dediler Ek Bildirge yaptım ama tahakkuk miktarı aynı çıkıyor.Neden olabilir.

  • Merhaba. Tahakkuk miktarı aynı olmaz. Öncekini iptal ettiniz mi?

 15. Merhaba ben markette işe başladım 25.09.2017 tarihinde benim söylememe rağmen sigortamı 12.10.2017 tarihinde başlattılar.Burda çalışmamı kanıtlayacak iş sözleşmesinin nüshası ile maaş kartındaki evrakta bankaya başvuruş tarihi yazıyor.Ayriyeten 18.12.2017 tarihinde mesai paralarımı istediğimde beni direk işten çıkardılar,19.12.2017 tarihinde işe gelme diye beyanda bulundu müdür bey, iş bulmam için bana süre verilmedi,bende ardından sgk’ya 20.12.2017 tarihinde dilekçe verdim dilekçemde sigortamı eksik yatırdıklarına dahil ve mesai paralarını istediğimden 19.12.2017 tarihinde işime son verildi diye yazdım.İş verende bana 19.12.2017 ve 03.01.2018 tarihinde işe gelmedi diye noterden ihbarname göndertmiş bende.Arabulucuk daire başkanlığına başvurdum.17.01.2018 tarihinde işvereni ve beni bir araya getirecekler, mesai ücreti ve ihbar tazminatını talep edicem sizce ne olur? fikrinizi alabilirmiyim

  • Ve şuan sigortamda 15 gün gelmedi gözüküyor

  • Merhaba. İşyerindeki brüt kazancınız neydi? Günlük ya da aylık olarak yazabilir misiniz?

 16. 1998 yılına ait çalışmama rağmen sigorta görünmüyor sonraki yıllarda sigortam yatırılmış bu zaman diliminde herhangi bir iş çıkışım yok bu konu hakkında ne yapmalıyım .

  • Merhaba. O dönem hizmetler sgk ya elden veriliyordu. Öncelikle işverenin o dönem için adınıza hizmet bildirip bildirmediğini teyit edin. Eğer hizmeti sgk ya verdiyse sgk işlememiş olabilir. Sgk arşivinden bulunabilir. Eğer verilmediyse hiç bu durumda hizmet tespit davası açmanız gerekir.

 17. Merhaba hakan bey.8 kasım iş kazası geçirdim 11 kasıma kadar hastanede yattım.diğer gunlerde de hep rapor aldım halada raporların devam ediyor….işveren sigorta ya çalıştı gün sayısı 7 eksik gün sayısı 1 ve eksik gün sebebi istirhat yazmış.. .benim ne yapmam gerekiyor? Hak kaybim var mi? Yoksa doğru mı yazmış

  • Merhaba. Raporlu olduğunuz sürede işveren hizmet bildirmez. Yaptığı işlem doğru. Hizmet günü olarak kaybınız oluyor sizin de.

 18. merhaba. benim hizmet dökümünde 2,6,7 gibi eksik gün sayıları var. Bunlar ne anlama gelmektedir. bana bir yükümlülük getirmekte midir?

  • Merhaba. Eksik gün kodlarının açıklamaları yazımızda mevcut. Ay içinde 30 günden az çalıştığınız dönemlerde işveren sizin gününüzü eksik gün sebebiyle eksik olarak bildirir. Bu size bir yükümlülük getirmez

 19. Esim 6.ayin 12sinde calisabilir raporu almis ve bunu is yerine bildirmis muhasebede bunu istirahat diye girmis ve 7ayin 18 ne kadar istirahat vermis esim normalde dogum iznine 7ayin 18 de calisamaz raporu verilerek izne ayrilmis ve 8.ayin 2 sinde dogum gerceklesmis ve dogum raporu 11.ayin 7sini kadar verilmis ve halen rapor parasi yatmamisti sgk gittigimde 6.ve 7.ay primleri eksik oldugunddan yatmadigini soyleddi ve muhasebeye soyledik bu durumu oda eksik gun bildirim formu verip sgk vermemi soyledi duzeltme yapildigini soyledi bende sgk teslim ettim denetime girecegini soyledi 1 ay icinde netlesir dedi.
  bu durumda rapor parasi alabilirmiyiz simdiden tesekurler

  • Merhaba. Denetim sürecinden sonra hizmet işlenmesine karar verilirse. Ondan sonra ödemeyi alırsınız. Ama bu süreç baya uzun sürer.

 20. Esimin dogum rapor izni erkeen tarihte verilmiss muhasebe tarafindan eksik gun bildirimi istedi skk 6. 7. Ay primleri eksik goturursem sorun kalmaz demi iyi aksamlar

 21. merhaba,

  2 günlük raporlar için 9 çalışanı olan bir işyerinin SGK ya eksik gün bildirinde bulunması gerekir mi?

  • Merhaba. Çalışmadığına dair bildirim zorunluluğu yok 2 günlük raporlar için. Ancak eksik gün bildirimi yapmak zorundasınız.

 22. Merhaba,
  6 gun ücretsiz izin dilekçesi ile ücretsiz izin kullanmıştım. SGK bildirgeme 15-kod: devamsızlık secilmis.
  Bu durumda ne yapilmasi gerekir? İşçi icin sakıncaları nelerdir. Duzelttirme yapilmasi gerekir ise, izlenecek yol nedir? Düzeltme yapilmasinin bir süresi var midir?
  Tesekkurler

  • Merhaba. 21 ücretsiz izin kodu ile bildirilmesi gerekir. Yani bir sakıncası olmaz ama düzeltilse iyi olur. İşverenin bu kaydın düzeltilmesi için SGK’ya başvuru yapması gerekiyor.

 23. Merhabalar 21 kodu ile eksik gün bildirimi yapacağım 3 kişiye

  sigortalı hizmet listesini ek 10 a ek yapıp göndermek yeterli mi ?

  • Merhaba. Hayır o yeterli değil. Ücretsiz izin formunu eklemeniz gerekir eksik gün bildirimine

 24. Merhaba 1993 sigorta girisim var ve 3600 isgunu ve 10 yıl hizmet suremi doldurdum.prim gunum 7020 gun .Sgk dam emeklilige dair yazı ve kıdem tazminatını almaya hak kazanmıstır seklinde yazı alıp isyerime verdim.Ve ayın 6sında isten ayrılıp 9 zunda baska bir ise girdim.Ayrıldıgım isyeri bana sadece 6 gunluk maasımı odedi.Geriye donuk izin parası ve kıdem tazminatımı odemedi ne yapmalıyım

  • Merhaba. Öncelikle işverene noter aracılığı ile ihtarname göndermeniz gerekiyor. Ardından ödemez ise dava açmanız gerekiyor.

 25. merhabalar ben 1 gun ise gitmedim ve sigortam 29 yatti dogru ama sunu anlamadim eksik gun 7

  • Merhaba. 7 kodu puantaj anlamına gelir. Çalışmadığınız günler için bu şekilde bildirim yapar işveren SGK’ya.

 26. Iyi gunler 1538 gün primim var en son girdiğim yerde sözleşmeli olduğum icin 4 aylk çıkışım yapıldı gecen ay eksik gun birden fazla 12 kodu var bi gün izin bi gun rapor herhangi bir sorun olur mu acaba

  • Merhaba. Sorunuzu daha açık sorabilir misiniz? Anlayamadım.

 27. Merhaba, firmada toplam 25 kişi çalışıyor, çalışanlardan biri 7 gün işe gelmemiş. Bunun için 7 gün Diğer Ücretsiz İzin 21 kodu ile e-bildirgeyi bildireceğim ama öğrenmek istediğim firmada 25 çalışan var SGK’ ya kuruma elden ek-10 vermem gerekiyor mu? Teşekkür ederim…

  • Merhaba. 10 dan fazla çalışanı olan işyerleri için eksik gün belgesi verme zorunluluğu yoktur. Vermenize gerek yok.

   • Merhaba, ilgili kanun maddesi yazma şansınız var mı?
    Teşekkür ederim…

    • Merhaba, cumartesi günü normal çalışma günümüzdür. işten ayrılış tarihi cumartesi gününe gelen cumartesi günü işten ayrılan bir personel için sorun olur mu? işten ayrılış tarihi c.tesi gününe gelen bir tarih olması sorun olur mu? Bilgilendirmeleriniz için teşekkür ederim…

     • Merhaba. Hayır herhangi bir sorun olmaz.

 28. Merhaba .

  personelimiz 20.09.2017 tarihinde işe başladı. 11 günlük maaş yatırıldı ve ebildirge verilecek. çalışma günü 11 yazıyoruz, eksik gün 19 yazıyoruz . eksik gün nedenini soruyor. buraya eksik gün nedeni olarak ne yazmamız gerekir.

  • Merhaba. Doğru 11 gün olarak hizmet bildirmeniz gerekiyor. İşe giriş tarihi kısmını yazmadınız mı acaba? Eğer orası yazılı değilse eksik gün sebebi ister. Eksik gün nedeni sormaması gerekir size. Çünkü 20’sinde başladığı için 11 gün tam bildirim gerekir.

 29. mrhb benım 4a hızmet dökumunu gırdıgımde genel toplamla yılların tolamı arasında 2 gun eksık gun cıkıyor yardımcı olursanız sevınırım

  • Merhaba. Ne konuda yardımcı olmamızı istiyorsunuz?

 30. Merhabalar benim ögrenmek istedigim son üc yil icersinde 675 gun sigorta pirimim var toplamda 2017 ocak ayindan bugune toplamda 160 gun istrahat raporum var arka arkaya iki hafta aralikli olanda var bu durumda isten cikartilirsam issizlik odenegi alabilirmiyim. Cevap verirseniz sevinirim saygilar sevgiler.

  • Merhaba. İşten ayrılış tarihinden önceki son 3 yıl içerisinde en az 600 gün sigorta olması gerekir. Onu sağlıyorsunuz. 120 günde de sıkıntı yok. Alabilirsiniz.

   • Merhaba öncelikle cevap verdiginiz ve bukonularda bizleri aydinlattiginiz icin tesekkur ederim. Peki İşsizlik ödenegi alabilmem için işten çıkarılma sebebim ne olmalidir. Saygilarimla

    • İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmeniz için iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi olan “4” numaralı işten ayrılış kodu ile çıkışınızın verilmesi gerekmektedir.

 31. Merhaba,
  Çalıştığım şirketi 3 tane şubesi var örneğim mega-güneşli ve samandıra olmak üzere bunların toplam personel sayıları 70 ve üzeri olduğu için sgk ya götürüp onaylatmaya gerek yok diye biliyorum şimdi ise yine aynı şirketin inşaatı başladı bunu da birlikte olarak mı görmem gerekir yoksa inşaatı ayrıca onaylatmam gerekir mi?

  • Merhaba. Her işyerini işyeri dosyası bazında ayrı ayrı değerlendireceksiniz. Örneğin inşaat dosyasında çalışan 10 kişiden az ise bildirmeniz gerekir. Çoksa bildirim yapmanıza gerek yok. Aynı işverenin diğer dosyalarına bakılmıyor eksik gün bildiriminde.

 32. Merhaba sigorta girişim 22.09.2003 ama prim yatmaya 2008 yilinda basladi 3450 prim gunum var istifa etsem tazminat alabilirmiyim

  • Merhaba. Hayır istifa halinde tazminat hakkınız yok.

 33. EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU ZAMANINDA VERİLMİŞ, ANCAK PUANTAJ EKLENMEMİŞ CEZASI VARMIDIR?

  • Merhaba. Herhangi bir cezası olmaz. Puantajı ek olarak verebilirsiniz.

 34. Merhaba;yıllık iznime ek 2 gün ücretsiz yol izni almıştım bodromda eksik gün sayısı 20 yazıcağına 21 yazılmış bu sizce sorun teşkil eder mi teşekkürler.

  • Merhaba. Sizin için bir sorun teşkil etmez, işveren için eder. Düzeltmesi gerekir.

 35. 11 Kadıköy Şubemizde 6 kişi Bakıköy merkezimizde 70 kişi çalışmaktadır.
  Kdıköy şubemizde istirahat alanlar ile ilgili kadıköy sgk ya eksik gün bildirimi yapmak gerekiyor mu ?
  Aslında toplam da 76 kişi çalıştırmakyayız.
  Bakırköy 70
  Kadıköy 6

  • Merhaba. Her işyeri yani şube için ayrı ayrı değerlendirme yapmanız gerekir. 6 kişi çalışan işyeri için bildirim yapmanız zorunlu.

 36. hayırlı günler daha önce çalıştım iş yerin de 6 aylık bir süre zarfında sigortam yapılmış yanlız gün sayısı farklı 2 ayım30 gün olarak gözüküyor ve yatırılmış ama velakin 4 ay 28 gün olarak ve eksik gün de 21 gün olarak gözüyor altı ayımın da yatırılan yani sistem de gözüken küsürat 2.500 civarı gözüküyor bu nasıl oluyor anlamış değilim eksik gün nedeni de diğer ücretsiz izin diye göküyor ben bu kadar izin kullanmadım yardımcı olursanız sevinirim tşkr

  • Merhaba. Eğer herhangi bir itirazınız varsa bunu işvereninize iletmeniz gerekiyor. 21 eksik gün kodu ücretsiz izin anlamına gelir. Devamsız olduğunuz günler ya da izin kullandığınız günlerden dolayı işveren sizi eksik bildirmiş olabilir.

 37. ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM KONU EKSİK GÜN BİLDİRMİ İLE İGİLİDİR.GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİN MERKEZ İŞYERLERİ VE ŞÜBE İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞCİ SAYISI BAZ ALINARAK ÖZÜRLÜ İŞCİ ÇALIŞTIRMA VE İŞCİ ÜCRETLERİRİNİN BANKADAN ÖDENME ŞEKLİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER NET OLARAK YÖNETMELİK VE GENELGELERDE BELİRTİLMİŞTİR.ÖZÜRLÜ İŞCİ ÇALIŞTIRMA DA VE ÜCRETLERİN BANKADAN ÖDENMESİ İLE ALAKALI İŞCİ SAYISI, İŞVERENİN TÜM İŞYERLERİNDE TOPLAM İŞCİ SAYISI ESAS ALINMAKTADIR.EKSİK GÜN BİLDİRİMİNDE DE İŞVERENİN TÜM İŞYERLERİNDE ÇALİŞAN İŞCİ SAYISI 10KİŞİYİ GEÇTİĞİNDE KURUMA EKSİK GÜN BİDİRİRMİNDE BULUNMALIDIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM.ZİRA BU KONUDA AÇIK BİR HÜKÜMDE BULUNMAMAKTADIR.BU KONULARLA İLGİLİ BİGİLENDİRME YAPARSANIZ SEVİNİRİM.

  • Merhaba. Özürlü işçi çalıştırma zorunluluğu 4857 Sayılı iş Kanununa göre merkez ve şubede çalışan toplam işçi sayısına göre değerlendirilmekte. Ancak Eksik Gün Bildiriminde işverenin tüm işyerleri yerine işçi çalıştırılan işyerinin çalışan sayısına bakılmakta. Dolayısıyla işyerinde çalışan sayısı 10’dan fazla ise eksik gün bildirimi yapmanız gerekmez. 10’dan az ise eksik gün bildirimi yapmanız gerekir.

 38. Geri bildirim: Yarı Zamanlı Çalışma Nedir, Yarı Zamanlı Çalışma Kanunu | SGK ve Çalışma Rehberi