Sgk Borcu Yoktur Yazısı Alma, E Sgk Borcu Yoktur Yazısı Nasıl Alınır?


Sgk Borcu Yoktur Yazısı Alma, E Sgk Borcu Yoktur Yazısı Nasıl Alınır?


Çeşitli Kurum ve Kuruluşlar verilecek krediler, destekler, ihale hakedişleri, ihaleler için v.s. daha bir çok sayamadığımız işlem için sizDen sgk borcu yoktur yazısı talep edebilmektedir. SGK borcu yoktur yazısını Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan dilekçe ile alabileceğiniz gibi sgk e borcu yoktur  sistemini kullanarak internetten de alabilirsiniz. Bu yazımızda sgk borç yoktur yazısı nasıl alınır, sgk borcu yoktur dilekçesi nasıl doldurulur, sgk borcu yoktur sorgulaması nasıl yapılır konularında detaylı bilgiler bulabilirsiniz. 

Borcu yoktur yazısı nasıl alınır?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere ssk borcu yoktur yazısını e-sgk borcu yoktur sistemini kullanarak online alabileceğiniz gibi sgk borcu yoktur dilekçesi ile alınacak sgk borcu yok yazısına göre herhangi bir Sosyal Güvenlik Merkezi’nden ya da bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezinden alabilirsiniz.

1-SGK’dan dilekçe ile borcu yoktur alma, sgk borcu yoktur dilekçe örneği

Sgk borcu yoktur yazisi için dilekçe örneği şu şekilde olmalıdır.Sigorta borcu yoktur başvurusu için dilekçe örneğini şu şekilde yazsanız yeterli olacaktır.

………………………………..Sosyal Güvenlik Merkezine

Kurumunuzun …………………….. T.C/ ………………………. vergi numaralı mükellefiyiz. ………………………… ‘ya verilmek üzere tarafıma ………………………. borcu yoktur yazısı verilmesi hususunu,

Arz ederim. 

2-Sgk e-borcu yoktur sisteminden online sgk borcu yoktur alma

Sgk borçu yoktur yazısını alabilmeniz için 4a sigortalı kapsamında aktif çalışanınızın olması ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nda tescilli işyeri dosyanızın bulunması gerekmektedir. SGK işyeri tescil başvurusu nasıl yapılır başlıklı yazımızdan işyeri tescilini nasıl yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ayrıca yine sistemi kullanabilmeniz için tescilli işyeriniz için SGK e bildirge kullanıcı adı ve şifresini de almış olmanız gerekiyor. Nasıl alındığı konusunda bilgiye SGK E Bildirge şifresi nasıl alınır başlıklı yazımızdan erişebilirsiniz. Eğer bu iki şartı sağlıyorsanız e sgk borcu yoktur yazısı alabilmeniz için sgk e borcu yoktur başvuru formu ve ekleri ile bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne müraacat etmeniz gerekiyor.

Başvuru formunu buradan alabilirsiniz ⇒⇒ Sgk e borcu yoktur başvuru formu 

Başvuru formu ile beraber vermeniz gereken ekler şunlardır;

 • Gerçek kişi iseniz kimlik fotokopiniz, vergi levhası fotokopiniz ve imza beyannameniz yeterli.
 • Şirket iseniz ticaret sicil gazetesi fotokopisi, şirkete ait vergi levhası ve yetkili kişilere ait kimlik fotokopileri ile imza sürküleri.
 • Vekaleten yapılacaksa kanuni vekaletname.

E borcu yoktur sgk yazısını sgk borcu yoktur aktivasyon  işleminin tamamlamasının ardından alabilirsiniz. Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra SGK e Borcu yoktur uygulamasına kullanıcı adınız, sistem şifreniz ve işyeri şifreniz ile giriş yapıp sgk borcu yoktur belgesini online olarak yapabilirsiniz. SGK E Borcu yoktur uygulamasına giriş için TIKLAYINIZ. 

Sgk borcu yoktur belgesi sorgulama işlemini de yine bu uygulamadan yapabilirsiniz. Uygulamadan online olarak alınabilen sgk borç yok türleri şunlardır;

 • İhalelere katılmak üzere sgk borcu yoktur belgesi alma,
 • Tübitak’a verilmek üzere SGK borcu yok yazısı,
 • Kosgeb’e verilmek üzere ssk borç yoktur yazısı,
 • Hazine Müsteşarlığı’na verilmek üzere e ssk borcu yoktur yazısı,
 • Türkiye geneli internet sgk borcu yoktur yazısı (Özel hastaneler, gözlükçüler, görüntüleme merkezleri,eczaneler v.s. verilmek üzere)
 • Sadece tek işyerinden sgk e borcu yoktur yazısı 

Kullanıcı adınız T.C. Kimlik numaranızdır. Bu bilgilerinizi unuttuysanız e devlet şifreniz ile kolayca görüntüleyebilirsiniz. Detaylar için E devlet şifresi ile e bildirge şifresi alma başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Borcu yoktur SGK sistemine girişte problem yaşarsanız SGK ile görüşebilirsiniz.

SGK Borcumu yapılandırdım/taksitlendirdim sgk borcu yok yazısı alabilir miyim?

Yapılandırılan ya da taksitlendirilen prim borçları daha doğrusu henüz ödeme vadesi gelmemiş olan prim borçlarınız sgk borç yoktur yazısında yazılsa bile ilgili Kurum ve Kuruluş tarafından borç olarak dikkate alınmaz. Ancak bu durumun bazı istisnaları vardır. Örneğin bina inşaatınız için ilişiksizlik yazısı alacaksınız ya da ihaleli bir iş için teminat iadesi yazısı alacaksınız. Bu durumda borcun tamamını ödemeden sgk işveren borcu yoktur yazısı alamazsınız. Prim borcunuz yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olsa bile borcun tamamını ödemeden ilişiksizlik belgelerini alamazsınız.

Ancak ihaleli işiniz için hakediş ssk borcu yoktur yazısı alabilmeniz için prim borcunun yapılandırılmış olması yeterli olmaktadır.Gelelim borcu yoktur yazısı çeşitlerine ve dikkate alınan ve alınmayan borç türlerine.

1-İhaleye katılmak için ssk borcu yok yazısı nasıl alınır?

 • Bu yazıyı esgk borcu yoktur sisteminden online olarak alabileceğiniz gibi ihale borcu yoktur başvuru formu ile herhangi bir SGK’ya başvuru yaparak da alabilirsiniz.
 • İhaleye katılmak için borcu yoktur yazısı alma başvuru dilekçesini indirmek için TIKLAYINIZ
 • Borç sorgulaması ihale tarihi itibariyle tüm Türkiye’deki işyerleriniz üzerinden yapılır.
 • Eğer gerçek kişi iseniz yani şirket değilseniz 4b bağkur borcunuza da bakılır.
 • İhale sigorta borcu yoktur yazısı hazırlanırken asgari ücretin tavan tutarının 3 katına kadar olan ve son ödeme vadesi geçmiş 4a işveren ssk prim borçlarınız borç olarak esas alınmaz. 2017 yılı için işveren sgk borcu yoktur yazısında üst limit 39.993,75 TLdir. 
 • Eğer gerçek kişi iseniz ve 4b bağkur prim borcunuz varsa ihale sgk borcuyoktur yazısında brüt asgari ücretin 3 katına kadar olan kısım borç olarak dikkate alınmaz. SGK ihale borcu yoktur yazısı için 2017 üst limit 5.332,50 T.L dir.

2-Devlet yardımı, Teşvik ve ya destekler için Sgk borcu yoktur yazısı nasıl alınır (kosgeb kredisi, kredi garanti fonu kredisi v.s.) ?

 • Borç sorgulama Türkiye genelindeki tüm işyerleri üzerinden yapılır.
 • Son ödeme vadesi geçmiş tüm sigorta prim borçları ile 4b bağkur borçları dikkate alınır. (Yapılandırılan/taksitlendirilen ve son ödeme vadesi geçmemiş borçlar dikkate alınmaz)
 • Sgk borcu yok yazisinin son kullanma süresi de başvuru yapılan ayın sonudur.
 • Bu kapsamda ssk borcu yoktur yazisini herhangi bir Sosyal Güvenlik Merkezi’nden alabileceğiniz gibi e sgk borcu yok  sisteminden de bazı destekler ve krediler için online olarak alabilirsiniz.
 • Eğer gerçek kişi iseniz ve sadece 4b bağkur borcunuz varsa tescilli işyeri dosyanızın olmadığı ve bağkur borcunuzun olmadığına dair borcu yok yazısı verilir.
 • Sgk kredi garanti fonu için verilecek borcu yoktur yazıları için örnek şu şekilde olmalı, aksi takdirde banka bu yazıyı kabul etmemekte.

İlgide kayıtlı dilekçenize istinaden ………………..T.C. Kimlik numarası üzerinden Türkiye  genelinde yapılan araştırmada, Kurumumuza 05.07.2017 tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamında çalıştırılan sigortalılardan dolayı borcunuzun bulunmadığı, 4/b (Bağ-kur) sigortalılığınızdan dolayı yasal ödeme süresi geçmiş borçlarınızın 7020 sayılı Kanun ile yapılandırma kapsamında yapılandırıldığı, yapılandırma kapsamına girmeyen başkaca borcunuzun bulunmadığı görülmüştür. .

    İş bu yazı, 5510 sayılı Kanunun 90’ıncı maddesinin altıncı fıkrası ile Bakanlar Kurulunun 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15197 sayılı Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararına istinaden KREDİ GARANTİ FONU’na ibraz edilmek üzere düzenlenmiş olup, ilişiksizlik belgesi niteliğinde bulunmamakta ve 31.07.2017 tarihine kadar hüküm ihtiva etmektedir.  Bilgi edinilmesini rica ederim.

3-Hakediş Sgk borcu yoktur nasıl alınır, bağkur borcu yoktur yazısı nasıl alınır?

 • Hakediş borç yoktur yazısını ihaleli iş dosyanızın olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’den almanız gerekmektedir.
 • Hakediş borcu yoktur yazısı sgk online borcu yoktur sisteminden alınamıyor.
 • Yukarıda vermiş olduğumuz Sgk borcu yoktur dilekçesi örneği ile dosyanızın bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapabilirsiniz.
 • Hakediş için borcu yoktur yazısı sgk tarafından düzenlenirken ihaleli işyeriniz ile ilgili borcunuza ve gerçek kişi iseniz 4b bağkur borcunuza bakılır.
 • Eğer borcunuz yoksa sgk prim borcu yoktur diye size hakediş borcu yoktur yazısı verir. Bu yazıyı ihale makamına ibraz ederek hakediş ödemenizi alabilirsiniz.

4-İhaleli işler ya da bina inşaatları için borcu yoktur yazısı nasıl alınır , ilişiksizlik belgesi alma

 • İhaleliş işler için teminat iadesi alabilmeniz ya da bina inşaatınız için yapı kullanma izin belgesi alabilmeniz için SGK’dan ilişiksizlik işveren borcu yoktur yazısını almanız gerekiyor.
 • İlişiksizlik belgesi için başvuruyu E bildirge kullanıcı adı ve şifrelerinizi kullanarak online yapabilirsiniz. Online ilişiksizlik başvurusu için TIKLAYINIZ
 • İhaleli işlerde ilişiksizlik belgesi düzenlenebilmesi için ilgili ihale dosyasındaki tüm borçlarınızı ödemiş olmanız, ihaleli iş başlama bitim tarihleri ile ihale makamının bildirim tarihlerinin birbiri ile uyumlu olması, hizmet ihaleleri için belirtilen adam ve gün sayısının dosyada bildirilen ile uyumlu olması, yapım ihaleleri için ise sigorta priminin asgari işçilik için yeterli olması gerekmektedir. Tüm bu şartları sağlıyorsanız ve prim borcunuz yoksa (gerçek kişi iseniz 4b bağkur borcunuz yoksa) SGK size teminat iadesi yazısını verir. Bu yazı ile ihale makamına başvuru yaparak içerideki teminatınızı alabilirsiniz.
 • Bina inşaatınıza sgk borcu yoktur yazısı almak için binanın metrekaresi, yapı sınıfı ve grubuna göre bildirilen sigorta priminin yeterli olması gerekir. SGK dosyanızı inceler. Bildirdiğiniz sigorta primi yeterli ise ve başka da sıkıntı yoksa inşaatınız için ilişiksizlik belgesini düzenler. Siz de bu sgkborcu yoktur yazısı ile bağlı bulunduğunuz Belediyeye başvurarak yapı kullanma izin belgesi talep edebilirsiniz.

***KONU HAKKINDAKİ TÜM SORULARINIZI AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜNDEN SORABİLİRSİNİZ***YORUMUNUZ

1 Yorum "Sgk Borcu Yoktur Yazısı Alma, E Sgk Borcu Yoktur Yazısı Nasıl Alınır?"

 1. Pingback: SGK İhale Borcu Yoktur Yazısı Nasıl Alınır? | SGK ve Çalışma Rehberi | SGK ve Çalışma Rehberi