Çalışanlar İçin Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (Bes)
Bilindiği üzere ücretli çalışanlar için zorunlu bireysel emeklilik sistemi ile ilgili düzenlemenin yer aldığı 6740 Sayılı Kanun 25.08.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanun ile çalışanlar zorunlu olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilecek. Zorunlu BES sistemi ile ilgili bilinmesi gereken tüm ayrıntıları bu yazımızda bulabilirsiniz. 

Zorunlu BES Ne Zaman Uygulamaya Girecek

Zorunlu bireysel emeklilik sistemi uygulaması 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulamaya girecek.

Zorunlu BES Kimler İçin Uygulanacak?

50’den fazla çalışanı olan işyerlerinde uygulacak. 45 yaşın altındaki sigortalılardan zorunlu olarak bireysel emeklilik katkı payı kesilecek.Zorunlu BES Hangi Çalışanları Kapsayacak?

ssk emekli sandığı zorunlu bes
ssk emekli sandığı zorunlu bes

Zorunlu BES uygulaması:

  • 5510 Sayılı Kanunun 4/a bendi kapsamında çalışan sigortalılar (SSK),
  • 5510 Sayılı Kanunun 4/c bendi kapsamında çalışan sigortalılar (Emekli Sandığı Kapsamındaki Memurlar),

Kısaca ücret karşılığı çalışanlar hakkında uygulanacak.

Zorunlu BES İçin Çalışanlardan Ne Kadar Prim Kesilecek?

Zorunlu BES için SSK ve Emekli Sandığı kapsamında çalışanların brüt ücretleri üzerinden %3 oranında kesinti yapılacak.

Zorunlu BES İçin Hangi Emeklilik Şirketleri ile Anlaşıldı?

İşveren, çalışanını ancak otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Müsteşarlıkça uygun görülen şirketlerden birinin sunacağı emeklilik planına dâhil edebilir.

Zorunlu BES Çalışanın Maaşından Ne Zaman Kesilir?

Çalışanın ücreti ödenirken %3 oranındaki BES kesintisi ödenmeyecek ve sigortalıdan kesilen bu tutar ise en geç sigortalıya maaş ödenen günü takip eden iş günü Emeklilik Şirketine aktarılacak.

İşveren BES Katkı Payını Geç Öderse Cezası Ne Olacak?

maaşlardan bes kesintisiİşveren katkı payını zamanında şirkete aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın 5 inci maddedeki hesaplama yöntemi uyarınca varsa birikiminde oluşan parasal kaybından sorumludur.

Ayrıca Çalışan katkı payı, işverenin taraf olduğu 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki haciz ve iflas yoluyla takip bakımından işçi alacağı niteliğinde imtiyazlı bir alacaktır. İşverenler bu madde kapsamındaki yükümlülükleri bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenir. İşverenin bu madde kapsamındaki yükümlülüklerine ve bu madde uyarınca yürürlüğe konulan düzenlemelere uymaması hâlinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yüz Türk lirası idari para cezası uygulanır.

Sigortalı Talebi Halinde Daha Yüksek Katılım Payı Ödeyebilir mi?

Sigortalı isterse belirlenen taban katılım payının üstünde bir prim de ödeyebilir.

Zorunlu BES’te Sigortalıların Ayrılma Hakkı Var mıdır?

Çalışan zorunlu emeklilik planına dahil edildiğine dair tebliğ aldıktan en geç 2 ay içerisinde sistemden ayrılabilir.

Çalışanın Zorunlu BES’ten Ayrılması Halinde Yatırılan Katkı Paylarının Tamamı Kendisine İade Edilir mi?

Ayrılma halinde ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on iş günü içinde çalışana iade edilir.

İşyeri Değişikliği Yapan Sigortalının Zorunlu BES Uygulaması Ne olur?

İşyeri değişikliği halinde çalışanın birikimleri ve kazandıkları paralar ve sözleşmesi yeni işyerine devredilir.

Yeni işyerinde BES zorunlu değilse eğer çalışan katkı payı ödemeyi sonlandırabilir ya da isterse kendisi ödemeye devam edebilir.

Zorunlu BES’te Devlet Katkısı Ne Kadar Olacak?

Çalışanların Zorunlu Bireysel emeklilik sistemine dahil olması ve cayma hakkını kullanmaması halinde hesap ilk açılışında devlet tarafından 1.000,00 TL tutarında bir defaya mahsus olmak üzere katkı payı ödenecek.

Zorunlu BES’te Yatırılan Katkı Paylarında Bir Kesinti Olacak mı?

Emeklilik şirketleri tarafından FON işletim kesintisi dışında bir kesinti yapılamayacak.SOSYAL GÜVENLİK İLE İLGİLİ TÜM SORULARINIZ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZYORUMUNUZ