Bağkurlu SSK Kapsamında Çalışabilir mi?


Bağkurlu SSK Kapsamında Çalışabilir mi?


Kendi işyerimde 4/a SSK kapsamında çalışabilir miyim? Esnaf bağkurluyum ssklı çalışırsam ne olur? SSK’lı olarak başka bir işyerinde çalışabilir miyim? İşyerim aktifken SSK’lı olarak çalışırsam ne olur? SSK olursa bağkur borcu silinir mi? Çiftçi bağkurluyum ssklı çalışabilir miyim?

“SORU SOR” sayfamızda sigortalıların en çok merak ettiği soruların başında yukarıda sorulan sorular gelmektedir. Biz de aktif vergi kaydı olan, şirket ortağı olan ya da çiftçi bağkurlu olan birisinin SSK kapsamında çalışıp çalışamayacağı, çalışırsa ne olacağı gibi soruların cevabını bu yazımızda vermeye çalışacağız. 

Bağkurlunun SSK’lı Çalışabilmesi ile İlgili Kanuni Hüküm Nedir?

bagkurdan-sskli-olmakBağkur 4/b kapsamındaki bir sigortalının 4/a kapsamında çalışabilmesi ile ilgili hüküm 5510 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde yer almaktadır. İlgili maddedeki hüküm şu şekilde:“Sigortalının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde ise aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Ancak, sigortalılık hallerinin çakışması nedeniyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, yazılı talepte bulunmak ve Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, esas alınmayan sigortalılık statüsü kapsamında talep tarihinden itibaren prim ödeyebilirler. Bu şekilde ödenen primler; iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde, kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilir. Bu fıkra hükümlerine göre ödeme talebinde bulunulduğu halde ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyen primlerin ödenme hakkı düşer. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde çalışılması durumunda, (b) bendinin (4) numaralı alt bendi dışındaki diğer sigortalılık durumu dikkate alınır.

Yukarıdaki hükümden de anlaşılacağı üzere;

 • 4/a SSK ve 4/b Bağkur kapsamında çalışma olması halinde 4/a yani SSK kapsamındaki hizmetler geçerli sayılır. Tabi bu durumun 01.10.2008 tarihi sonrasındaki hizmetler için geçerli olduğunu da belirtmek gerekir.
 • SSK kapsamında çalışmasından dolayı Bağkuru durdurulan kişi talep etmesi halinde aynı anda hem bağkur hem de SSK kapsamında prim ödeyebilir

Kişi Kendi İşyerinde SSK Kapsamında Çalışabilir mi?

5510 Sayılı Kanuna göre bir kişinin kendi işyerinde 4/a eski adıyla SSK kapsamında çalışması mümkün değil. Kendi işyerindeki vergi kaydı kaydına istinaden kişinin 4/b li yani bağkurlu olması gerekmektedir.

Kişi Kendi Şirketinde SSK Kapsamında Çalışabilir mi?

Kanuna göre aşağıdaki şirket ortaklarının zorunlu olarak 4/b kapsamında olması gerekmektedir;

 • Kollektif şirketlerin ortakları,
 • LTD şirket ortakları,
 • Sermayesi paylara bölünmüş olan komandit şirketlerin komandite ortakları,
 • Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları,
 • Donatma iştiraklerinin ortakları,
 • Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları,

Yukarıda sayılan şekilde ortaklıkları bulunanlar zorunlu olarak bağkurlu olmalıdırlar. Haricindekiler şirkette 4/a yani SSK kapsamında çalışma hakkına sahiptirler.

Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Ortakları Şirkette 4/a SSK Kapsamında Çalışabilir mi?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının zorunlu olarak 4/b li yani bağkurlu olmaları gerekmektedir. Bu kişiler kendi şirketinde 4/a yani SSK kapsamında çalışamaz ancak yönetim kurulu üyesi olmayan ortaklar 4/a kapsamında çalışabilir.

Vergi kaydı  ya da Şirket Ortaklığı Aktif Olan Bir Kişi Başka İşyerinde SSK Kapsamında Çalışabilir mi?

Bu kanunen mümkün. Ancak basit usülde vergi mükellefiyeti bulunanlar başka işyerinde 4/a SSK kapsamında çalışırlarsa vergisel olarak gerçek usüle geçmeleri gerekmektedir. Kendi işyeri ya da şirket ortaklığı aktifken başka işyerinde SSK kapsamında çalışan birisinin SSK girişinin bir gün öncesinde bağkuru durdurulur. Ayrıca bağkur primi işlemez.

Çiftçi Bağkur’lu SSK Kapsamında Çalışabilir mi?

Çiftçi bağkurlular da Ziraat odası kaydı ve ya çiftçilik kaydı devam ederken SSK kapsamında çalılabilirler. SSK girişine istinaden bağkur durdurulur. Ayrıca bağkur prim borcu çıkmaz. Ziraat odası kaydı ve çiftçilik kaydının sildirilmesine gerek yoktur.

SSK Kapsamında Çalıştığım Dönemler İçin de Bağkur İşlemiş Ne Yapmalıyım?

isyeri-aktifken-sskli-calismakSSK kapsamında işe başladığınızda ve işten ayrıldığınızda bağlı bulunduğunuz SGK’ya dilekçe ile başvurmanız gerekir. Başvuru yapmazsanız aynı anda hem bağkur hem ssk devam eder. Ancak dilekçe ile SSK girişinden sonraki bağkur borcunu sildirebilirsiniz. Aynı anda hem bağkur hem ssk işlemez.

Bağkur Borcum var SSK’lı Çalışırsam Sağlıktan Faydalanır mıyım?Bağkur kapsamında prim borcundan dolayı sağlık hizmeti alamayan kişiler SSK kapsamında 30 günü tamamladıktan sonra hem kendileri hem de kendisinden faydalanan eş, çocuk, anne ve babası da sağlık hizmetlerinden faydalanır.

****KONUYLA İLGİLİ TÜM SORULARIZINI LÜTFEN AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜNDEN SORUNUZ****

 YORUMUNUZ

2 Yorum "Bağkurlu SSK Kapsamında Çalışabilir mi?"

 1. bülent cıvelek   31 Mayıs 2017 at 09:57

  merhaba.net olarak ssk prımı ne kadar ödenır fabrıkalarda dahamı düşük prım ödenir.

  Cevapla
  • SGKuzmani   31 Mayıs 2017 at 10:26

   Merhaba. Ödenecek ssk prim tutarı işyerinin ve sigortalının durumuna göre farklılık gösterir. İndirimsiz 613 TL , yüzde 5 indirimli 524 TL, Sigortalı teşvik şartlarını sağlıyorsa 300 TL gibi bir rakam ödenir. Değişir yani.

   Cevapla