2018 Memur Günlük Harcırah Tutarları ve Arazide Çalışanlara Ödenecek Tazminat Tablosu


2018 Memur Günlük Harcırah Tutarları ve Arazide Çalışanlara Ödenecek Tazminat Tablosu


2018 yılında devlet memurlarına ödenecek yurt içi gündelik (harcırah) tutarları ile arazide çalışanlara ödenecek tazminat miktarları belli oldu. Buna göre 2018 yılı harcırah listesi şu şekilde olacaktır. 2018 yılında emekli olacak memurların alacakları ikramiye ve maaş tutarları konusunda bilgi için ⇒⇒ 2018 memur emekli maaşı hesaplama

Devlet memurları 2018 gündelik tutarları

  • TBMM Başkanı ve Başbakan için 2018 günlük harcırah tutarı: 67,40 TL.
  • Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı,  Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları için 61,50 TL.

Memur ve hizmetli kadrosunda olanların 2018 yılı gündelik harcırah tutarları

  • Ek göstergesi 8000 ve üzerinde olanlar için;51,60 TL,
  • Ek göstergesi 5800(dahil)-8000(Hariç) arasında olanlar için: 48,15 TL,
  • Ek göstergesi 3000(dahil)-5800(Hariç) arasında olanlar için: 45,20 TL,
  • Aylık ve kadro derecesi 1-4 arasında olanlar için;39,85 TL,
  • Aylık ve kadro derecesi 5-15 arasında olanlar için: 38,75 TL,

2018 arazide çalışan memurlara ödenecek tazminat tutarları

Harcırah Kanunu’nun 50’inci maddesine göre arazide çalışmasından dolayı tazminat ödenecek memurlar şunlardır;

1-Harita almak veya harita almakla ilgili işleri görmek üzere araziye çıkan Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü personeli ile, 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun 3 üncü maddesinde yazılı seyir ve hidrografi işlerini denizler, göller, diğer su yolları ve arazide yapmakla görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi personeli.
2. Ağaçlandırma, amenajman ve orman sınırlama işlerinde çalışan personel.
3. Arazi üzerinde kadastro ve tapulama işlerinde çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli ile tapulama hakimleri.
4. Toprak komisyonları başkan ve üyeleri ile bunlarla çalışması zorunlu olan diğer personel.
5. Maden arama işlerinde çalışan mühendis, jeolog, jeofizikçiler ve bunlarla beraber çalışması zorunlu bulunan diğer personel.
Orman sınırlama komisyonları ile kadastro ve tapulama komisyonlarının memur olmayan üyelerine ve bilirkişilere bu Kanunun 8 nci maddesinin birinci Fıkrası hükmüne göre gündelik verilir.Buna göre 2018 yılında;  • Kadro derecesi 1-4 arasında olanlara: 15,80 TL ,
  • Kadro derecesi 5-15 arasında olanlara ise 15,25 TL ödeme yapılacak.

Harrah kanunun tamamı için tıklayınız: harcırah kanunu 2018

***KONU HAKKINDAKİ TÜM SORULARINIZI AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜNDEN SORABİLİRSİNİZ***YORUMUNUZ