2017 Özel Güvenlik Görevlisi Maaşları Ne Kadar Oldu?


2017 Özel Güvenlik Görevlisi Maaşları Ne Kadar Oldu?


2017 yılında özel güvenlik maaşları ne kadar maaş alacaklar? Kamu Kurumlarında çalışan özel güvenlik görevlilerinin 2017 Ocak zamları ne kadar? Taşeron olarak çalışan özel güvenliklerin 2017 maaşları ne kadar oldu?

2017 yılı net asgari ücretin belli olması ile birlikte özel güvenlik görevlilerinin 2017 yılında alabilecekleri en düşük net maaş tutarları da belli oldu. Özel güvenlik görevlisi şu ara ülkemizde en çok rövaşta olan mesleklerden birisi. Belli bir süre almış olduğunuz kurs ve kurs sonunda verilen sertifika ile hem özel sektör işyerlerinde hem de devlete ait işyerlerinde iş imkanı bulabilmektedirler. 2017 En Düşük Silahlı ve Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Maaşları

 • Bekar ve çocuksuz özel güvenlik görevlisine 01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında ödenecek en düşük net maaş: 1.404,00 T.L.
 • Evli,1 çocuklu ve eşi çalışmayan özel güvenlik görevlisine ödenecek 01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arası en düşük net maaş; 1.450,00 T.L.
 • Evli,2 çocuklu ve eşi çalışmayan özel güvenlik görevlisine ödenecek 01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arası en düşük net maaş; 1.470,00 T.L.
 • Evli,3 çocuklu ve eşi çalışmayan özel güvenlik görevlisine ödenecek 01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arası en düşük net maaş; 1.497,00 T.L.
 • Kamu Kurumlarında çalışan taşeron güvenlik görevlilerine asgari ücretin %20-%30 üzerinde sözleşme gereği fazla maaş ödendiğinden alabilecekleri en düşük net maaşlar 1690,00 TL ile 1900 TL arasında değişecektir.
 • Özel güvenlik görevlisinin silahlı olması halinde ise bu maaşlar 2000 TL ile 2500 Tl aralığına kadar yükselebilmektedir.

İşin özü alınacak en düşük maaş asgari net ücrettir. Gerisi sözleşmenizde yer alan hükümlere göre belirlenir. Örneğin merkez dışında çalışan özel güvenlik görevlilerine maaşa ek olarak 250-300 TL de yemek yardımı, yol yardımı, giyecek yardımı v.s. adı altında ödemeler yapılabilmektedir.2017 Silahlı ve Silahsız Özel Güvenlik Olma Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • En az sekiz yıllık ilköğretim,yada ortokul,lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Silahsız için en az 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • Silahlı eğitim için en az 21 yaşını doldurmuş olmak
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sehtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın, çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak,
 • Görevin yapılmasına engel olabilecek vucüt ve akıl sağlığı ile özrü bulunmamak,
 • Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

****KONUYLA İLGİLİ TÜM SORULARINIZI LÜTFEN AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜNDEN SORUNUZ***YORUMUNUZ