2017 Mart Ayında GSS Primleri Silinecek!


2017 Mart Ayında GSS Primleri Silinecek!


2017 mart ayında çıkacak olan yeni torba kanun ile geçmiş GSS borçları silinecek ve genel sağlık sigortası primleri 53 TL olacak. GSS borçları nasıl silinecek? Yeni torba kanunda genel sağlık sigortası ile ilgili olarak neler değişecek? Genel sağlık sigortasında gelir seviyeleri kaldırılacak mı ?İşte yeni torba kanun ve genel sağlık sigortası ile ilgili değişiklikler;

GSS geçmiş dönem prim borçları silinecek?

Torba kanun ile yapılacak düzenleme ile birlikte 01 01 2012 tarihinden bu yana olan genel sağlık sigortası prim borçlarının gecikme zammı ve cezaları silinecek. Aana para tutarları 53 TL den az olan aylar mevcut primler üzerinden 53 TL den fazla olan dönemler ise 53 TL olarak tahsil edilecek.

Torba kanunun resmi gazetede yayınlanması tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapacak olanlar prim borçlarını 12 aya kadar taksitlendirebilecek.Genel sağlık sigortası primi 53 TL oluyor

Torba kanun ile yapılacak düzenleme ile birlikte genel sağlık sigortasında farklı gelir seviyelerine göre çıkan prim oranları uygulaması kalkacak ve tek bir prim belirlenecek.

Buna göre hane halkı ortalama geliri Asgari ücretin net tutarının üçte birinden az olanlar prim ödemeden yeşil kartlı olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

Hane halkı ortalama geliri asgari ücretin net tutarının üçte birinden fazla çıkanlar ise brüt asgari ücretin yüzde 3’ü kadar genel sağlık sigortası primi ödeyecek.Brüt asgari ücretin yüzde 3’ü 2017 yılı için 53 TL ye tekabül etmektedir.

GSS ile ilgili Torba Kanun ne zaman çıkacak 2017?

genel sağlık sigortası ile ilgili düzenlemenin de yer aldığı gelir vergisi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair torba kanunun en geç 2017 mart ayı içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesini beklemekteyiz.

Genel sağlık sigortasında G0, G1, G2 ve G3 gelir seviyeleri ne anlama gelir?

Mevcut genel sağlık sigorta sisteminde G0, G1, G2 ve G3 gelir seviyelerine göre prim ödenmektedir.

  • G0 gelir seviyesi hane halkı ortalama net geliri asgari ücretin üçte birinden az olanlar için çıkan prim seviyesidir. Bu gelir seviyesinde olanlar genel sağlık sigortası kapsamında prim ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanırlar. G0 gelir seviyesi eski ismi ile yeşil kart olarak da tanımlanabilir.
  • G1 gelir seviyesi hane halkı ortalama geliri asgari ücretin üçte biri ile net asgari ücret arasında olanlar G1 gelir seviyesinden prim öderler. Bunlar için mevcut uygulamada ödenecek GSS prim tutarı brüt asgari ücretin üçte birinin yüzde 12 sidir.
  • G2 gelir seviyesi hane halkı ortalama geliri net asgari ücretle asgari ücretin iki katı arasında olanlar için çıkan gelir seviyesidir. Gelir seviyesi bu tutarlar arasında olanlar brüt asgari ücretin yüzde 12 si kadar prim öderler.
  • G3 gelir seviyesi  hane halkı ortalama geliri asgari ücretin net tutarının 2 katından fazla olanlar için çıkmaktadır.Bu kapsamda prim ödeyenler brüt asgari ücretin iki katının yüzde 12’si kadar genel sağlık sigortası primi öderler.

Torba kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte sadece G0 ve tek prim uygulaması olacak. Diğer gelir seviyeleri kalkmış olacak. Tek prim de yukarıda bahsettiğimiz gibi brüt asgari ücretin %3’ü olacak.Gelir seviyelerine göre mevcut uygulamada 2017 yılı GSS primlerini buradan öğrenebilirsiniz

***Konu ile ilgili tüm sorularınızı aşağıdaki yorum bölümünden sorabilirsiniz***YORUMUNUZ