2016 Haziran Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Verilmesinin Son Tarihi Ne Zaman?


2016 Haziran Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Verilmesinin Son Tarihi Ne Zaman?


Bilindiği üzere 5510 Sayılı Kanunun 4/a kapsamında eski ve bilinen adıyla SSK kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler sigortalılar için her ayın aylık prim ve hizmet belgesini takip eden ayın 23’üne kadar vermek zorundadırlar. Ayın 23’ünün hafta tatiline ya da resmi tatile denk gelmesi halinde ise son tarih bir sonraki iş günü gece 23.59 olarak uygulanır. 

Malumunuz her yıl Temmuz ayında belli tarihlerde Mali Tatil uygulanır. Bu yıl Mali Tatil ne zaman? Sosyal Güvenlik Kurumu işlemleri açısından Mali Tatil uygulaması ne şekilde olacak? 2016 yılı haziran aylık prim ve hizmet belgesinin en son verileceği tarih ne zaman? İşte tüm bu soruların cevapları:

2016 Yılında Mali Tatil Hangi Tarihlerde Uygulanıyor?

2016 yılında 01 Temmuz Cuma günü ile 20 Temmuz Çarşamba günü arası Mali Tatil olarak uygulandı.5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “yedi gün” ibaresi “ beş gün” “yedinci günün” ibaresi “beşinci günün” şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu değişiklikle 5604 sayılı kanunun birinci maddesinin altıncı fıkrasındaki, “malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari sürelerdeki ilave yedi günlük süre malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren “beş gün” olarak değiştirildiğinden 21 ila 27 Temmuz tarihleri arasına tekabül eden yükümlülükler bakımından 27 Temmuz tarihi 25 Temmuz tarihi olarak düzenlenmiştir.

Bu bakımdan mali tatili takip eden 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki yükümlülüklerdeki son tarih 25 Temmuz tarihi olduğundan, 21 ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki yükümlülüklerin 25 Temmuz (dahil) yerine getirilmiş olması durumunda yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul edilecektir.

Sosyal Güvenlik İşlemleri Açısından 2016 Yılı Mali Tatil Uygulaması

ssk bildirge verme 2016 haziran
ssk bildirge verme 2016 haziran

Son günü malî tatile rastlayan sürelerin tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacağına ilişkin hüküm değiştirilmediğinden, söz konusu hükme istinaden 1 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülükler mali tatili izleyen 7 nci gün sonuna kadar yerine getirilirse yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir.Bu itibarla, son verilme tarihi 1 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasına rastlayan mali tatil kapsamına giren bildirimler bakımından Kuruma verilmesi gereken son tarihin 27 Temmuz Çarşamba günü, mali tatili takip eden 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki mali tatil kapsamına giren diğer bildirimlerin yanı sıra, özel sektör işverenlerince düzenlenen 2016 yılı Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi 25 Temmuz 2016 Pazartesi günü sona erecektir.

SOSYAL GÜVENLİK İLE İLGİLİ TÜM SORULARINIZ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZYORUMUNUZ