Son Yönetmeliğe Göre Sigortalıların Analık İzninden Sonra Yarı Zamanlı/Kısmi Süreli Çalışma HaklarıAnalık izninden sonra yarı zamanlı çalışabilir miyim? Analık izninden sonra ücretsiz izin kullandım yarı zamanlı çalışma hakkım var mı? SSK yarı zamanlı çalışma şartları nelerdir? Hangi sigortalılar yarı zamanlı çalışma hakkına sahiptir?

4/a-SSK kapsamında çalışan sigortalıların analık ve süt izni konusunda detaylı bilgiyi “Sigortalıların Analık ve Süt İzin Hakları” başlıklı yazımızda ayrıntılı olarak vermiştik. Bu yazımızda ise  08.11.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ  SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK” ie sigortalıların doğum sonrasında yarı zamanlı çalışma hakları hakkında detaylı bilgi verececeğiz. 

4/a-SSK Kapsamındaki Kadın Sigortalıların Doğum Öncesi ve Sonrası Analık İzin Hakları Kaç Gündür?

Kadın sigortalıların; • Doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık analık izin hakları bulunmaktadır. Çoğul gebeliklerde doğum sonrası izin hakkı 10 haftadır.
 • Doktor raporu ile belgelemesi halinde kadın işçi hamileliğinin 37 haftasına kadar çalışabilir. Bu durumda doğum öncesinde kullanmadığı 5 hafta doğum sonrasına aktarılır.
 • Erken doğum halinde doğum öncesi kullanılmayan izin hakları doğum sonrasına aktarılabilir.

Doğumda ya da Doğum Sonrasında Annenin Vefatı Halinde Kalan Süre Kadar Baba İzin Kullanabilir mi?

Doğum esnasında ya da doğumdan sonra annenin vefatı halinde kalan izin süresini baba kullanabilir.

Çocuk Evlat Edinen Anne Analık İzni Kullanabilir mi?

3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine çocuğun teslim tarihinden itibaren 8 hafta analık izni verilir.

4/a-SSK Kapsamındaki Kadın Sigortalıların Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Ücretsiz İzin Hakkı

Analık izninin bitim tarihinden itibaren sigortalı kadın dilerse;

 • İlk doğumda 60 gün,
 • İkinci doğumda 120 gün,
 • Üçüncü ve üzeri doğumlarda 180 gün,

Süreyle haftalık çalışma sürelerinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanabilirler.

 • Çoğul doğumlarda yukarıdaki sürelere 30 ar gün eklenir.

Çocuğun engelli olması ve doktor raporu ile belgelenmesi halinde bu süre 360 gün olarak belirlenir.

***Önemli not : Yukarıdaki süreler kadar yarı zamanlı ücretsiz izin kullanan kadın sigortalıların kısmi süreli çalışırken ayrıca süt izin hakları bulunmamaktadır. 

Analık İzin Bitiminden İtibaren 6 Aylık Ücretsiz İzin Hakkı

Kadın sigortalı dilerse analık izin bitim tarihinden itibaren 6 ay süreyle ücretsiz izne ayrılabilir. Ücretsiz izin süresi yıllık izin hesabında dikkate alınmaz.

***Önemli Not: Analık izin bitim tarihinden itibaren 6 ay süreyle ücretsiz izin kullanan sigortalı çocuğu bir yaşını tamamlayana kadar günlük 1,5 saatlik süt izin hakkından faydalanabilir.

4/a-SSK Kapsamındaki Kadın Sigortalıların Doğum Sonrası Kısmi Süreli/Yarı Zamanlı Çalışma Hakları • Kadın sigortalı yukarıda belirtilen ücretsiz izin hakkının bitim tarihini takip eden ay başına kadar kısmi süreli çalışma hakkı talep edebilir.
 • Kadın sigortalı bu hakkını çocuğu mecburi ilköğretim çağına gelene kadar herhangi bir zaman diliminde kullanabilir.
 • Analık izin bitiminden itibaren 6 aylık ücretsiz izne ayrılan sigortalı iznin beklemesini bitmeden de yarı zamanlı çalışma hakkı talep edebilir.
 • Yarı zamanlı/kısmi süreli çalışma talebinin en az 1 ay önce işverene bildirilmesi gerekmektedir.

Kısmi Süreli/Yarı Zamanlı Çalışma Şartları

 • ssk-sigorta-4a-yari-zamanli-calismaKısmi süreli çalışma talebinde bulunacak sigortalının eşinin çalışıyor olması gerekmektedir. Ancak eşin çalışmaya engel teşkil edecek bir hastalığının bulunması ve bunun doktor raporu ile belgelenmesi halinde de eşin kısmi süreli çalışma talebi yerine getirilir.
 • Kısmi süreli çalışma talebinin en geç 1 ay içinde işverence yerine getirilmesi gerekir.
 • İşveren talebin yerine getirildiğini sigortalıya yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Hangi İşlerde Kısmi Süreli Çalışma Yapılabilir?

a) Özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarınca mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışması öngörülenler tarafından yerine getirilen işlerde,

b) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde,

c) Nitelikleri dolayısıyla bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işlerinde,

ç) İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından uygun olmayan işlerde,

işverenin uygun bulması hâlinde yapılabilir.

Kısmi Süreli Çalışmadan Faydalanan İşçi Süre Bitmeden Tam Zamanlı Çalışmaya Geçebilir mi?

Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam süreli çalışmaya dönebilir.

(2) Tam süreli çalışmaya geri dönmek isteyen işçi, işverene en az bir ay önce yazılı olarak talebini bildirir.

(3) Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam süreli çalışmaya başlaması hâlinde yerine alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer.

(4) Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin iş sözleşmesini feshetmesi hâlinde, yerine alınan işçinin iş sözleşmesi yazılı onayı olması koşuluyla fesih tarihinden itibaren belirsiz ve tam süreli sözleşmeye dönüşür.

Kısmi Süreli Çalışmada Çalışma Süresi Kim Tarafından Belirlenir?

Kısmi süreli çalışmada sigortalının işyerinde çalışacağı süre ve zaman aralığı işveren tarafından belirlenir.***KONUYLA İLGİLİ TÜM SORULARINIZI LÜTFEN AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜNDEN SORUNUZ***

 Related Posts

179 Yorum

 1. serpil
  11 Kasım 2016
  • SGKuzmani
   11 Kasım 2016
 2. Fatma Özyurt
  15 Kasım 2016
  • SGKuzmani
   15 Kasım 2016
 3. Kyk personel
  17 Kasım 2016
  • SGKuzmani
   17 Kasım 2016
 4. Kyk personel
  17 Kasım 2016
  • SGKuzmani
   17 Kasım 2016
   • Kyk personel
    17 Kasım 2016
    • SGKuzmani
     17 Kasım 2016
     • Kyk personel
      17 Kasım 2016
     • SGKuzmani
      17 Kasım 2016
 5. elif
  17 Kasım 2016
  • SGKuzmani
   17 Kasım 2016
 6. Kyk personel
  17 Kasım 2016
  • SGKuzmani
   17 Kasım 2016
 7. Hatice kaya
  19 Kasım 2016
  • SGKuzmani
   20 Kasım 2016
 8. Hande Yılmaz
  20 Kasım 2016
  • SGKuzmani
   21 Kasım 2016
 9. hülya
  21 Kasım 2016
  • SGKuzmani
   21 Kasım 2016
   • hülya
    21 Kasım 2016
    • SGKuzmani
     21 Kasım 2016
     • hülya
      21 Kasım 2016
     • SGKuzmani
      21 Kasım 2016
 10. fatma
  23 Kasım 2016
  • SGKuzmani
   23 Kasım 2016
 11. Gamze
  24 Kasım 2016
  • SGKuzmani
   25 Kasım 2016
 12. zehra
  30 Kasım 2016
  • SGKuzmani
   30 Kasım 2016
 13. Türkan
  1 Aralık 2016
  • SGKuzmani
   1 Aralık 2016
 14. Kyk personel
  2 Aralık 2016
  • SGKuzmani
   2 Aralık 2016
 15. melis yılmaz
  2 Aralık 2016
  • SGKuzmani
   2 Aralık 2016
   • melis yılmaz
    2 Aralık 2016
    • SGKuzmani
     2 Aralık 2016
     • melis yılmaz
      2 Aralık 2016
     • SGKuzmani
      3 Aralık 2016
 16. Ebru Akkaya
  2 Aralık 2016
  • SGKuzmani
   3 Aralık 2016
 17. Kyk personel
  7 Aralık 2016
 18. Çağla
  8 Aralık 2016
  • SGKuzmani
   8 Aralık 2016
 19. esra
  8 Aralık 2016
  • SGKuzmani
   8 Aralık 2016
 20. doruk
  12 Aralık 2016
  • SGKuzmani
   12 Aralık 2016
 21. Can
  15 Aralık 2016
  • SGKuzmani
   15 Aralık 2016
   • Meryem
    18 Aralık 2016
    • SGKuzmani
     19 Aralık 2016
 22. Meryem
  18 Aralık 2016
 23. elif
  19 Aralık 2016
  • SGKuzmani
   19 Aralık 2016
 24. sevim
  19 Aralık 2016
  • SGKuzmani
   19 Aralık 2016
 25. sevim
  19 Aralık 2016
 26. refika
  19 Aralık 2016
  • SGKuzmani
   19 Aralık 2016
   • refika
    19 Aralık 2016
    • SGKuzmani
     19 Aralık 2016
 27. tubaa
  21 Aralık 2016
  • SGKuzmani
   21 Aralık 2016
 28. LALE
  26 Aralık 2016
  • SGKuzmani
   26 Aralık 2016
 29. Ünzile
  28 Aralık 2016
  • SGKuzmani
   29 Aralık 2016
 30. Elif tutam
  30 Aralık 2016
  • SGKuzmani
   31 Aralık 2016
   • Elif tutam
    1 Ocak 2017
 31. azize
  9 Ocak 2017
  • SGKuzmani
   9 Ocak 2017
 32. ............
  9 Ocak 2017
  • SGKuzmani
   10 Ocak 2017
 33. Kyk sozlesmeli
  10 Ocak 2017
  • SGKuzmani
   10 Ocak 2017
 34. Kyk sozlesmeli
  12 Ocak 2017
 35. kadrolu
  12 Ocak 2017
  • SGKuzmani
   12 Ocak 2017
 36. kadrolu
  12 Ocak 2017
  • SGKuzmani
   12 Ocak 2017
 37. ali
  17 Ocak 2017
  • SGKuzmani
   18 Ocak 2017
 38. Didem
  24 Ocak 2017
  • SGKuzmani
   25 Ocak 2017
 39. muammer
  10 Şubat 2017
  • SGKuzmani
   11 Şubat 2017
 40. CANAN KARAHAN
  16 Şubat 2017
  • SGKuzmani
   16 Şubat 2017
 41. CANAN KARAHAN
  17 Şubat 2017
  • SGKuzmani
   17 Şubat 2017
 42. CANAN KARAHAN
  17 Şubat 2017
  • SGKuzmani
   17 Şubat 2017
 43. Kyk sozlesmeli
  27 Şubat 2017
  • SGKuzmani
   28 Şubat 2017
 44. Irem
  10 Mart 2017
  • SGKuzmani
   10 Mart 2017
 45. Gamze
  11 Mart 2017
  • SGKuzmani
   13 Mart 2017
 46. T_AKNCOGL
  14 Mart 2017
  • SGKuzmani
   14 Mart 2017
 47. GÜL
  22 Mart 2017
  • SGKuzmani
   22 Mart 2017
 48. GÜL
  22 Mart 2017
  • SGKuzmani
   22 Mart 2017
 49. Kevser öğretmen
  29 Mart 2017
  • SGKuzmani
   3 Nisan 2017
 50. Nazlı
  31 Mart 2017
  • SGKuzmani
   3 Nisan 2017
   • Nazlı
    10 Nisan 2017
    • SGKuzmani
     10 Nisan 2017
 51. canan
  1 Nisan 2017
  • SGKuzmani
   4 Nisan 2017
 52. canan
  3 Nisan 2017
  • SGKuzmani
   4 Nisan 2017
 53. neslihan
  4 Nisan 2017
  • SGKuzmani
   4 Nisan 2017
 54. Merve
  4 Nisan 2017
  • SGKuzmani
   5 Nisan 2017
 55. Merve
  5 Nisan 2017
  • SGKuzmani
   5 Nisan 2017
 56. Elif
  7 Nisan 2017
  • SGKuzmani
   7 Nisan 2017
 57. Yasemin
  7 Nisan 2017
  • Yasemin
   7 Nisan 2017
   • SGKuzmani
    10 Nisan 2017
  • SGKuzmani
   10 Nisan 2017
 58. Firat
  10 Nisan 2017
  • SGKuzmani
   11 Nisan 2017
 59. Elif
  19 Nisan 2017
  • SGKuzmani
   19 Nisan 2017
 60. Elif
  19 Nisan 2017
  • SGKuzmani
   19 Nisan 2017
 61. Merve
  19 Nisan 2017
  • SGKuzmani
   20 Nisan 2017
 62. Nesrin
  17 Haziran 2017
  • SGKuzmani
   19 Haziran 2017
 63. asiye
  23 Haziran 2017
  • SGKuzmani
   28 Haziran 2017
   • asiye
    28 Haziran 2017
    • SGKuzmani
     28 Haziran 2017
 64. Sağlık personeli
  3 Temmuz 2017
  • SGKuzmani
   4 Temmuz 2017
 65. erkan
  18 Temmuz 2017
  • SGKuzmani
   25 Temmuz 2017
 66. HASAN
  5 Ağustos 2017
  • SGKuzmani
   7 Ağustos 2017
 67. Rabia
  10 Ağustos 2017
  • SGKuzmani
   11 Ağustos 2017
 68. Tuğçe
  18 Ağustos 2017
  • SGKuzmani
   21 Ağustos 2017
 69. melek
  8 Eylül 2017
  • SGKuzmani
   8 Eylül 2017
 70. melek
  8 Eylül 2017
  • SGKuzmani
   8 Eylül 2017
 71. melek
  8 Eylül 2017
 72. Özlem
  11 Eylül 2017
  • SGKuzmani
   18 Eylül 2017
 73. ayşeee
  21 Eylül 2017
  • SGKuzmani
   21 Eylül 2017
 74. Çiğdem
  23 Eylül 2017
  • SGKuzmani
   25 Eylül 2017
   • Çiğdem
    25 Eylül 2017
    • SGKuzmani
     25 Eylül 2017
     • Çiğdem
      25 Eylül 2017
 75. Karaca
  21 Kasım 2017
  • Hakan KAYA
   22 Kasım 2017
 76. esraa
  23 Kasım 2017
  • Hakan KAYA
   23 Kasım 2017
   • esraa
    27 Kasım 2017
    • Hakan KAYA
     28 Kasım 2017
 77. esraa
  30 Kasım 2017
  • Hakan KAYA
   30 Kasım 2017
   • esraa
    30 Kasım 2017
    • Hakan KAYA
     30 Kasım 2017

Yorumunuzu Yazınız..

antalya escort bayan