2016 Yılı Net ve Brüt Asgari Ücret

Asgari ücret, yasal olarak belirli kriterlere göre belirlenen, işçiye bir çalışma günü karşılığı verilen ücret olarak tanımlanır ve her yılın Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenir.  Genelde Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa zam yapılır. Ancak 2016 yılı için bu durum biraz farklı oldu. 

2016 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Asgari geçim indirimi kişinin durumuna göre maaşından kesilen gelir vergisinden yapılan indirimdir. Gelir vergisinden yapılan bu indirimin maaşla birlikte sigortalıya ödenmesidir. Dolayısıyla asgari geçim indirimi sigortalılar için büyük önem arz etmektedir. Asgari geçim indirimi kişinin bekar, evli ya da çocuklu olma durumuna göre değişiklik göstermektedir. 

2016 Yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’na Ödenecek Prim Tutarları

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenen prim tutarları asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanmakta ve asgari ücretteki artışa bağlı olarak da sürekli yükselmektedir. 2016 Yılı için asgari ücretin brüt tutarı 1.647,00 T.L. olarak 2015 aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenmişti. Buna göre kalem kalem 2016 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek prim tutarları şu […]

Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışan Sigortalı İçin E-devletten Kayıt İşlemi Nasıl Yapılır?

Bilindiği üzere ev hizmetlerinde çalıştırılan sigortalıların bildirim işlemleri ile ilgili 01.04.2015 tarihinde resmi gazetede tebliğ yayımlanmıştır. Bir kişinin yanında ev hizmetleri kapsamında 10 günden az çalışan sigortalıların bildirim işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumuna gitmeden E-devlet sistemi üzerinden de yapılabilmekte. Peki E-devlet şifresiyle ev hizmetleri sigortalısı için başvuru nasıl yapılır?

1 7 8 9