2016 Yılı SGK Taban ve Tavan Ücretler

Bilindiği üzere sigortalılar adına bildirilen prime esas kazanç tutarlarında taban ve tavan ücretler büyük bir önem arz etmektedir. Taban ve tavan ücret ise asgari ücret komisyonu tarafından her yıl belirlenen asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. 2016 yılına ait brüt ve net asgari ücreti bir önceki yazımızda sizinle paylaşmıştık. Buna istinaden 2016 yılı için taban […]

2016 Yılı Net ve Brüt Asgari Ücret

Asgari ücret, yasal olarak belirli kriterlere göre belirlenen, işçiye bir çalışma günü karşılığı verilen ücret olarak tanımlanır ve her yılın Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenir.  Genelde Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa zam yapılır. Ancak 2016 yılı için bu durum biraz farklı oldu. 

2016 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Asgari geçim indirimi kişinin durumuna göre maaşından kesilen gelir vergisinden yapılan indirimdir. Gelir vergisinden yapılan bu indirimin maaşla birlikte sigortalıya ödenmesidir. Dolayısıyla asgari geçim indirimi sigortalılar için büyük önem arz etmektedir. Asgari geçim indirimi kişinin bekar, evli ya da çocuklu olma durumuna göre değişiklik göstermektedir. 

2016 Bağkur Primleri Ne Kadar?

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek prim tutarları asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanmakta. Aralık 2015 döneminde asgari ücret tespit komisyonunca 2016 yılında uygulanacak net ve brüt asgari ücret tutarları belirlenmiş, böylece 2016 yılında ödenecek bağkur primleri de netleşmiştir. İşte 2016 yılı en düşük ve en yüksek bağkur primleri:

2016 Yılı Genel Sağlık Sigortası Primleri

2016 Yılı Genel Sağlık Sigortası Primleri

Bilindiği gibi Genel Sağlık Sigortası sistemi 01.01.2012 tarihinden sonra güvencesi olmayan herkes için zorunlu hale getirilmişti.Genel Sağlık Sigortasına ödenecek prim tutarları da kişilerin hane halkı ortalama gelirine göre değerlendirilmekte ve ödenecek tutar gelir seviyesine göre belirlenmektedir. 

T.C. Kimlik Numarası ile 4/a SSK Hizmet Dökümü Sorgulama

Sosyal Güvenlik Kurumu daha önce E-devlet şifresi olmadan 4/a eski adıyla SSK hizmetinin sorgulamasına izin verirken son değişikliklerle birlikte artık E-devlet şifresi olmadan SSK hizmeti sorgulanması mümkün bulunmamakta. Peki E-devlet şifresi ile SSK hizmet dökümü nasıl alınır? SSK hizmeti nereden sorgulanır? TC ile ssk hizmet dökümü nasıl sorgulanır?

2016 Yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’na Ödenecek Prim Tutarları

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenen prim tutarları asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanmakta ve asgari ücretteki artışa bağlı olarak da sürekli yükselmektedir. 2016 Yılı için asgari ücretin brüt tutarı 1.647,00 T.L. olarak 2015 aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenmişti. Buna göre kalem kalem 2016 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek prim tutarları şu […]